tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
tonxop, tôn xốp, sandwich panel eps, tôn mát, container văn phòng, lắp đặt kho lạnh, xốp cách nhiệt, cabin bảo vệ, panel kho lạnh, glasswool, rockwool
sản phẩm nhà máy sản xuất
dịch vụ lắp đặt
 • Lap dat kho lanh
  Panel kho lạnh, kho lạnh do Nhà máy sản xuất Panel tonxop Việt- Mỹ cung cấp, thi công và lắp đặt được ứng dụng trong kho lạnh hải sản
 • Thi cong phong sach
  Tấm Panel Tonxop cách nhiệt EPS (Expanded Polystyren) được dùng để thi công phòng sạch trong môi trường công nghiệp.
 • Cabin bao ve
  Để đáp ứng nhu cầu về văn phòng làm việc tại các công trình xây dựng trong các thành phố, cũng như các khu công nghiệp, khu đô thị mới...
 • Container van phong
  Sản phẩm Container văn phòng của Việt - Mỹ đã được các công ty xây dựng đánh giá rất cao về sự đột phá mới