Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 19 tháng 6, 2017

Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ, có trụ sở tại KCN – H. Gia Bình – TP. Bắc Ninh, đã soạn thảo chính sách bảo mật cho http://tonxop.com (Trang web) để thể hiện cam kết mạnh mẽ của nó đến sự riêng tư. Nội dung sau đây sẽ chia sẻ cách thu thập thông tin và phổ biến các thông tin thu thập được thông qua trang Web này của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi sử dụng trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này thể hiện rằng, bạn đồng ý với mọi điều khoản của chính sách này, do vậy bạn không nên sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ hoặc một phần của chính sách này.

I. NHỮNG CÁCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸ.

A. Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ, điện thoại, điện thoại di động, địa chỉ e-mail, khi bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi sử dụng trang web này như tạo một tài khoản, đăng ký nhận thư điện tử, tham gia khảo sát, liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc tương tác với trang web này. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng bởi chúng tôi cho tất cả các mục đích hợp pháp, trong đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng yêu cầu của bạn, xử lý giao dịch của bạn, cho các mục đích quản lý hành chính như tiến hành  theo dõi các phần của trang web gây hứng thú cho bạn. Nếu bạn chọn tham gia (opt-in), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ hoặc các đơn vị trực thuộc (“Các đối tượng có liên quan”) nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin về các chương trình của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ hoặc các công ty liên kết, gửi cho bạn thông tin quảng cáo/tài liệu quảng cáo từ một số quảng cáo của họ và đối tác chiến lược. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như tối ưu hóa trải nghiệm trang web hay phân tích và quản lý công việc kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn để nhận được thông tin trong thời gian cố định nhất định hoặc thông tin liên lạc (xem phần Danh mục nhận tin dưới đây).

Lưu ý về sử dụng các trang web này cho trẻ em
Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi yêu cầu trẻ em không cung cấp thông tin cá nhân cho web này.

B. Thông tin nhân khẩu học

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu nhân khẩu học, chẳng hạn như ngày sinh của bạn, giới tính và mã bưu điện. Dữ liệu nhân khẩu học có thể được sử dụng để thiết kế phù hợp với trải nghiệm của bạn trên trang Web này, chẳng hạn như hiển thị cho bạn nội dung bao gồm các sự kiện đặc biệt  mà bạn có thể quan tâm, và hiển thị nội dung theo mã bưu điện của bạn.
Thông tin tổng hợp mà không định danh bất kỳ người dùng thỉnh thoảng được tổng hợp và chia sẻ với các công ty con và chi nhánh của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ, đối tác chiến lược.

C. Thu thập thông tin khác

Trang web này thường đòi hỏi việc sử dụng cookie mã hóa hay không mã hóa. Cookies là các dữ liệu mà một máy chủ chuyển đến máy tính cá nhân cho các mục đích lưu trữ. Cookies là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hầu hết các trang web và giúp đỡ tạo điều kiện liên tục cho người sử dụng truy cập một trang web cụ thể, ví dụ bằng các cung cấp thông tin được sử dụng để cung cấp nội dung cụ thể cho lợi ích của bạn và cho các mục đích khác, chẳng hạn như bảo mật.

Cookie không gây thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc các tập tin của bạn, và chỉ trang web đã chuyển cookie đặc biệt vào máy bạn mới có thể đọc, chỉnh sửa hoặc xoá cookie đó. Nếu bạn không muốn thông tin thu thập thông qua việc sử dụng các tập tin cookie, có những thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn xóa các tập tin cookie hiện tại, để tự động từ chối cookie hay để được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận việc chuyển giao các tập tin cookie riêng cho máy tính của bạn . Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt bạn sử dụng hoặc tìm hiểu kỹ hơn về các cách thức sử dụng cookies này. Bạn nên lưu ý là việc từ chối các cookie có thể gây khó khăn cho bạn trong việc sử dụng các phần của trang web.

Một số cookies kết nối với trang web có thể thuộc sự kiểm soát của các đơn vị không liên kết mà Công ty giữ lại để quản lý một số chương trình và thực hiện truy cập hay yêu cầu cụ thể từ khách hàng. Công ty yêu cầu những đơn vị này giới hạn việc sử dụng cookie theo như Chính sách này, nhưng Công ty không chịu trách nhiệm cho bên thứ ba sử dụng các cookie.

Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ còn thu thập những thông tin tham khảo, địa chỉ IP và các thông tin liên quan đến hành vi.
• Thông tin tham khảo là thông tin trình duyệt web truy cập vào các máy chủ web của chúng tôi có liên quan đến địa chỉ URL từ nơi bạn đến.
• Các “địa chỉ IP” là một con số được sử dụng bởi các máy tính nối mạng để định danh máy tính trước khi dữ liệu được truyền cho bạn.
• Các thông tin liên quan đến hành vi bao gồm khu vực bạn truy cập internet, thời gian bạn truy cập trang web này, loại trình duyệt web và hệ điều hành hay nền tảng được sử dụng, địa chỉ Internet của trang web bạn vừa ghé thăm sau đó Trang web này , tên của các trang bạn ghé thăm trong khi truy cập trang Web này và địa chỉ Internet của trang web sau đó bạn truy cập.

Thông tin này được thu thập để sử dụng nội bộ Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ chẳng hạn như để tăng cường an ninh website, để phát hiện các xu hướng nhân khẩu học mở rộng, để hỗ trợ Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ trong việc cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn và nâng cao sự trải nghiệm của bạn trên trang web này. Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba trên cơ sở tổng hợp và không định danh chi tiết cá nhân.

II. CHIA SẺ THÔNG TIN CHO CÁC BÊN THỨ BA

Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ có thể chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin mà bạn cung cấp trên trang web, với bên thứ ba như mô tả dưới đây. Bạn cũng nên lưu ý rằng điều này có nghĩa là chúng tôi có thể chuyển thông tin đến bất kỳ nước nào trên thế giới, trong đó có Việt Nam và các quốc gia khác mà không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu như các quốc gia nơi bạn cư trú.

A. Các đối tượng có liên quan

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web, với các công ty con và các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới.

B. Đối tác chiến lược

Theo thời gian chúng tôi có thể tham gia vào một mối liên hệ đặc biệt với một công ty khác không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ để cung cấp thêm các tính năng trên trang web này. Những mối quan hệ đặc biệt có thể bao gồm các đối tác kinh doanh, các nhà tài trợ và các trang web đồng thương hiệu (trang đồng thương hiệu). Bất kỳ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân mà bạn cung cấp vào một trong những trang đồng thương hiệu sẽ được chia sẻ với các đối tác bên thứ ba. Bằng cách tham gia vào các hoạt động hoặc cung cấp thông tin của bạn trên các trang đồng thương hiệu, bạn cũng đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Bởi vì các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin của bạn phù hợp với thực tiễn bảo mật của riêng mình, bạn nên kiểm tra trang web của họ để biết thông tin liên quan đến chính sách bảo mật của họ.

C. Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh và vận hành trang web này hoặc tiến hành các hoạt động thay mặt chúng tôi như gửi email. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế. Ví dụ, nếu bạn tham gia vào một trò chơi trúng rút thăm, trò chơi giải trí mà có giải thưởng hoặc quà tặng, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với các trò chơi của chúng tôi và các công ty tổ chức và cơ quan chức năng.

D. Chia sẻ thông tin cho các đối tượng khác

Thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng có thể được chia sẻ với các công ty khác bên ngoài Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ cho các mục đích hợp lý như sau: (i) sự cho phép của pháp luật, (ii) trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, tài sản hoặc phá sản của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ , (iii), nơi chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ thông tin cụ thể là cần thiết để phù hợp với yêu cầu của thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc quy trình pháp lý khác, hoặc (iv) bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ hay người truy cập vào trang web này.

III. LIÊN KẾT VÀ THỰC THI BẢO MẬT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà không được điều hành bởi Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ. CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VIỆC THỰC THI BẢO MẬT HOẶC NỘI DUNG CỦA NHỮNG TRANG WEB KHÁC, KỂ CẢ WEBSITE ĐƯỢC ĐIềU HÀNH BỞI CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT. Chúng tôi cung cấp các liên kết như vậy chỉ như một tiện ích và việc đặt liên kết với trang web khác này không bao hàm sự chứng thực của Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân thông qua bất kỳ trang web của bên thứ ba đó, giao dịch của bạn sẽ xuất hiện trên trang web của bên thứ ba đó (và không phải trên trang web này) và những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp sẽ được thu thập và kiểm soát bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ khuyến cáo bạn nên xem xét các chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba đến từ các liên kết trên trang web này.

IV. AN NINH

Trang web này có các biện pháp an ninh tại chỗ để giúp bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và thay đổi các thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của nó. Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ sử dụng biện pháp an ninh phù hợp với thực tế tiêu chuẩn của ngành để giúp bảo vệ chống truy cập và công khai thông tin định danh cũng như tài khoản cá nhân được thu thập và được sử dụng bởi Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ tại trang web này. Ví dụ, truy cập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi với thông tin cá nhân được đăng nhập cho các mục đích an ninh và truy cập được giới hạn trong cán bộ chủ chốt. Một số hoạt động cụ thể được bảo vệ bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa thông tin liên lạc an toàn gọi là SSL. SSL (viết tắt của Secure Sockets Layer) là một phương pháp để mã hóa thông tin để ngăn chặn người khác kiểm soát và đọc các dữ liệu được gửi giữa máy khách (máy tính của bạn) và máy chủ (trang web này). Thông tin cá nhân và hoạt động tài khoản cũng được bảo vệ thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu. Để giúp duy trì an ninh thông tin của bạn, bạn nên bảo mật tên người dùng và mật khẩu của bạn.

V. LỰA CHỌN VÀ TIẾP CẬN

Trang web này có thể cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn thông tin gửi đến từ Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ. Nếu bạn không tham gia, Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ sẽ không gửi cho bạn chương trình khuyến mãi của mình. Tuy nhiên, bất kể bạn lựa chọn của bạn, Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ có thể vẫn cần gửi email chương trình cho các lý do hành chính. Nếu bạn chọn để nhận được thông tin liên lạc và sau đó thay đổi lựa chọn của bạn, tuỳ chọn không tham gia (opt-out) của bạn có thể không có hiệu quả trong trường hợp nhất định, nơi bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ một hương hiệu cụ thể.

Xin lưu ý, những thay đổi có thể không có thực hiện ngay lập tức. Trong mỗi sự kiện, bạn phải ghi rõ các thông tin mà bạn muốn thay đổi hoặc chỉ ra rõ ràng rằng bạn muốn đưa thông tin cá nhân của bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Lưu ý rằng mặc dù bất kỳ yêu cầu loại bỏ hoặc thay đổi thông tin cá nhân, chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số thông tin cho các mục đích lưu trữ hồ sơ và có thể có những thông tin còn lại sẽ vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác, sẽ không được gỡ bỏ hoặc thay đổi. Chúng tôi cũng có quyền tiếp tục liên hệ với người sử dụng trước đây của trang web cho các mục đích hành chính quan trọng. Cuối cùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo cho bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi hoặc đối tác chiến lược) mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn về bất kỳ thay đổi được yêu cầu theo mục này, hoặc để loại bỏ thông tin từ hoặc gây ra thông tin để được loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ của các đơn vị này.

VI. CẬP NHẬT VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ có quyền thay đổi trong chính sách bảo mật. Trong trường hợp Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ thực hiện thay đổi chính sách bảo mật này, nó sẽ được đăng ở đây. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này thường xuyên kể từ khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này theo bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật này sẽ được xem như là sự chấp nhận của bạn thay đổi đó. Trong trường hợp Công ty CP công nghiệp Việt Mỹ thực hiện thay đổi chính sách bảo mật này, một thông báo sẽ được đăng tải liên quan đến thay đổi đó.

VII. LIÊN LẠC VỚI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật hoặc việc vận hành của trang web này, bạn có thể liên hệ:

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VIỆT – MỸ

Nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt Panel

Địa chỉ: KCN – H. Gia Bình – TP. Bắc Ninh

Điện thoại: 0241 3670 779 / 3670 768

Fax: 0241 3670 769

Hotline: 093 915 9999

Email: tonxop@gmail.com

Website: http://tonxop.com

Hotline
093 915 9999